Ljudi i maske ...


Na karnevalu u Veneciji ...


Pogled maske ...
Hladno svjetlo ...

Related Posts