Kroz lokote ljubavi ...

Through the love padlocks ...

​Zagrebačka katedrala, pogled sa Strossmayerova šetališta 


I mi se okrećemo suncu ...
... sad su sneni prevareni ...

Related Posts