Kamena kućica u novom svijetu ...

Stone house in a new world ...

​Dalmatinsko etno selo, Solaris kod Šibenika


Vječni magnet ponovo ...
I druga perspektiva ...

Related Posts