I ljubav otplovljava ...

And love's floating away ...

- Brodarica kod Šibenika, Hrvatska

Zlatno ljeto ...
Trenutak poput ovog ...

Related Posts