I konačno jedan morski zlatni ... I totalno friški ...

 Sea sunset finally ...

Šibenik, Croatia

I druga perspektiva ...
Vječni magnet

Related Posts