"I gledam more gdje se k meni penje ..."

​Crikvenica, Jadranska obala, Hrvatska


I u drugoj perspektivi ...
U sjaju sunca ... ... i s fotićem na plažu ...

Related Posts