Grad u kamenu ...

City in stone ... grainy photo 

​- Šibenik, zrnata fotografija, Croatia


Ljeto na jezeru ...
Popločenim ulicama ...

Related Posts