Vječni magnet ponovo ...

Eternal magnet again ... 

​Šibenik, Croatia


Kameno i naglavačke ...
Kamena kućica u novom svijetu ...

Related Posts