Dva sunca ...

Two suns in the sunset ...

- Odraz zalaska sunca na jezeru ...Savica, Zagreb

Suton poput ovog ...
Dublje od rijeke ...

Related Posts