Ah ... ovaj romantičan svijet ...

This World ...

-Venecija 2018., Italija 

Ljudi i njihove sjene ...
Crno-bijela romansa

Related Posts